Privacyverklaring

Mooi van Nature verwerkt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.


Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Ondernemersschap
Gegevens over uw activiteiten op onze website
IP-adres
Internetbrowser en apparaat type

Waarom we gegevens nodig hebben


Mooi van Nature verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.
Om u per e-mail van informatie te voorzien, als u ons daar om heeft verzocht door middel van een contact- of offerteaanvraag.

Beveiliging

Mooi van Nature neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mooivannature.nl.

Google Analytics voor het in kaart brengen websitebezoek

Mooi van Nature gebruikt Google Analytics en heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Mooi van Nature gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Mooi van Nature analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Betaaldiensten

Wij maken gebruik van Mollie’s diensten als betaaldienstverlener. Gegevens in context kunnen tussen Mollie en Mooi van Nature gedeeld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mooivannature.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Mooi van Nature zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.